Уговори и трошкови

Уговори и трошкови

  Транспарентна Градска управа значи да ће сви подаци јавности врло једноставно бири доступни. Приказиваћемо сваки рачун, сваки трошак, сваки уговор који Град склопи и тиме потпуно искоријенити корупцију и криминал. Јавности

44