О овим стварима ћемо тек причати, радити и даље дјеловати