Drasko

“Унапријеђујемо услуге чишћења уз нове троколице, уз чију помоћ ће наши вриједни комунални радници моћи да покривају већи дио града.”

Унапријеђујемо услуге чишћења уз нове троколице, уз чију помоћ ће наши вриједни комунални радници моћи да покривају већи дио града. План Града је да се нађе локација на којој ће бити успостављено прво “рециклажно двориште” гдје ће се одлагати крупни отпад, како би се ријешио проблем настајања нелегалних депонија. Чист град циљ је који смо поставили. Трудимо се да у сваком сегменту идемо према напријед.