Drasko

Поносан сам на Бању Луку која смије закуцати у ресторан “Агапе”

Поносан сам на Бању Луку која смије закуцати у ресторан “Агапе” и у којој “Правда за Давида” може бити на Тргу.

Срећан сам што имам прилику исправити неправду.

Ја не требам јести ни супу ни сарму, ја поједем ову правду и ја сам сит, прође ми дан да не једем од среће.