Drasko

“Изрази лица наших запослених говоре о страшном “мобингу” који спроводимо у Градској управи.”

Изрази лица наших запослених говоре о страшном “мобингу” који спроводимо у Градској управи.

Са инспекцијом увијек помало изазовно, али на крају ипак бијаху весели часови.

Наша инспекција добија самосталност, ауторитет и пуну подршку Града да свој посао обавља независно и без притисака, а све у складу са законом. Вријеме када су инспектори испуњавали политичке жеље појединаца и вријеме када су постојали привилеговани и они који то нису, постаје прошлост. Закон постаје једнак за све!